Việc Làm Mô Hình 3D

Nhận việc dựng mô hình 3D ngay tại nhà với 3DYolo! Tuyển dụng những ứng viên hàng đầu trong ngành công nghiệp 3D.

MỞ
thiet-bi-yte

Từ 600.00 tới 4.000.00 VNĐ / Mô hình

ĐANG MỞ

MỞ
may-moc-cong-nghiep

Từ 2.000.00 tới 4.000.00 VNĐ / Mô hình

ĐANG MỞ

MỞ
3d-print

Từ 700.00 tới 4.000.00 VNĐ / Mô hình

ĐANG MỞ

MỞ
dung-cu

Từ 300.00 tới 1.500.00 VNĐ / Mô hình

ĐANG MỞ

MỞ
nhan-vat

Từ 1.000.00 tới 2.500.00 VNĐ / Mô hình

ĐANG MỞ

ĐÓNG
thiet-bi-dien-tu

Thiết Bị Điện Tử

Từ 600.00 tới 1.000.00 VNĐ / Mô hình

ĐÃ ĐÓNG

ĐÓNG
noi-that

Thiết Bị Nội Thất

Từ 700.00 tới 1.000.00 VNĐ / Mô hình

ĐÃ ĐÓNG

ĐÓNG
tuong

Tượng

Từ 1.000.00 tới 2.500.00 VNĐ / Mô hình

ĐÃ ĐÓNG

ĐÓNG
dong-vat

Động Vật

Từ 1.000.00 tới 2.000.00 VNĐ / Mô hình

ĐÃ ĐÓNG

Thường Xuyên Sử Dụng

Các phần mềm phổ biến nhất hiện nay được 3DYolo sử dụng:

Những Điều Cần Biết

dieu-khoan-lam-viec

Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập tới những điều khoản và quy tắc mà cộng tác viên phải tuân theo khi tham gia làm việc với 3DYolo.

tieu-chuan-chat-luong-cua-3dyolo

Trong bài viết đề cập tới quy chuẩn về chất lượng mô hình 3d của 3DYolo, người thực hiện công việc cần nắm rõ để hoàn thiện mô hình theo đúng yêu cầu.

quy-trinh-lam-viec-cua-3dyolo

Để bắt đầu công việc được theo đúng trình tự, trong bài viết này nhóm có liệt kê quy trình làm việc để các cộng tác viên theo dõi và làm theo.

Chuyển lên trên