Điều Khoản & Điều Kiện Làm Việc Của 3DYolo

Để đạt được hiệu quả cao và luôn phát triển trong nhóm làm việc 3d online. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập tới những điều khoản và quy tắc mà cộng tác viên phải tuân theo khi tham gia làm việc với 3DYolo.

3DYolo là gì?

3DYolo là một trang web tuyển dụng các cộng tác viên làm việc trong nhóm việc làm dựng mô hình 3d online.

Các định nghĩa

 • 3DYolo – Trang web https://3dyolo.com
 • Trang web – 3dyolo.com website.
 • Cộng tác viên, cá nhân, bạn – Thành viên được 3DYolo chấp nhận làm việc trong nhóm và được giao công việc cụ thể.
 • Dữ liệu nội bộ – Phần công việc được giao cho các thành viên trong nhóm.

Điều Khoản Làm Việc của 3DYolo

Khi bắt đầu tham gia việc làm tại 3DYolo bạn sẽ phải ký một trang tài liệu về điều khoản dành cho công tác viên (tài liệu sẽ được cung cấp cho ứng viên đủ điều kiện trở thành cộng tác viên). Dưới đây là những điều khoản và điều kiện cụ thể mà các cá nhân tham gia làm việc tại 3DYolo cần tuân theo:

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu công việc của 3DYolo

 • 3DYolo sở hữu bản quyền toàn bộ dữ liệu trong công việc bao gồm mô hình 3d (3d model) và các textures liên quan mà cộng tác viên nhận việc từ 3DYolo. Bất kỳ ai tham gia công việc cùng 3DYolo sẽ phải tuyệt đối bảo mật về dữ liệu.
 • Các mô hình 3d mà các cộng tác viên làm việc theo yêu cầu của chúng tôi được coi là tài sản của 3DYolo. Bạn không được phép chia sẻ, đăng tải mô hình 3d với bất kỳ cá nhân, tổ chức, diễn đàn, trang web, mạng xã hội hoặc sử dụng dưới bất kỳ mục đích cá nhân nào mà chưa có sự đồng ý từ 3DYolo.
 • Không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nội bộ như: Phần mềm, hình ảnh, và các nội dung liên quan tới công việc mà cộng tác viên nhận công việc từ 3DYolo.
 • Không chia sẻ các hình ảnh mô hình 3d mà cộng tác viên đã làm cho 3DYolo tại bất kỳ đâu trên không gian mạng internet. (Trường hợp đặc biệt được phép chia sẻ bạn phải được sự đồng ý từ 3DYolo, và ghi rõ nguồn làm việc tại 3DYolo Team).

Nếu vi phạm bất kỳ đề mục nào về bảo mật như đã liệt kê phía trên, cộng tác viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 3DYolo như: Bồi thường doanh thu mà 3DYolo đã làm việc với đối tác. Bồi thường về bản quyền sản phẩm và thương hiệu.

Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ

 • Khi cộng tác viên nhận việc từ 3DYolo, không được phép sử dụng lại bất kỳ mô hình 3d nào có sẵn từ các nguồn khác nhau với mục đích chỉnh sửa để gửi cho 3DYolo.
 • Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mọi cá nhân tổ chức. Vì vậy, 3DYolo nghiêm cấm cộng tác viên sử dụng mô hình 3d của người khác để chỉnh sửa lại. (Trường hợp ngoại lệ mô hình 3d thuộc sở hữu của 3DYolo cung cấp cho bạn như là một phần của công việc được giao)

Nếu phát hiện các cộng tác viên vi phạm điều khoản trên, 3DYolo có quyền tạm dừng công việc với cá nhân đó mà không cần báo trước. Mặt khác nếu vi phạm trên ảnh hưởng tới danh tiếng và thiệt hại về doanh thu từ đối tác của chúng tôi, cộng tác viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Tinh thần trách nhiệm trong công việc

 • Khi bạn tham gia cộng tác viên làm việc với 3DYolo có nghĩa là bạn đã đồng ý với chúng tôi về tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao. 3DYolo không chấp nhận các cộng tác viên thiếu tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong công việc.
 • Với mỗi công việc được giao sẽ có mốc thời hạn trên trang web nội bộ bạn phải tuân thủ giao công việc trong thời gian cho phép. (Bạn sẽ được thêm thành viên trên trang nội bộ này nếu được chấp nhận làm cộng tác viện của 3DYolo). Nếu trường hợp không hoàn thành kịp tiến độ công việc, cộng tác viên phải có trách nhiệm thông báo với ban quản trị trước đó tối thiểu 1 ngày thông qua email: [email protected]

Nếu việc chậm trễ tiến độ không báo trước mà gây ra thiệt hại, ảnh hưởng uy tín với đối tác thương mại với 3DYolo, thì thành viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, với trường hợp ngoại lệ bất khả kháng bao gồm ốm đau, bệnh tật,… 3DYolo sẽ xem xét từ đó có hướng xử lý thích hợp cho từng hoàn cảnh khác nhau.

Điều khoản trên được cập nhật ngày 08/12/2022c

Thường Xuyên Sử Dụng

Các phần mềm phổ biến nhất hiện nay được 3DYolo sử dụng:

Chuyển lên trên