Kiến Thức

Tìm hiểu về Texture Map

Texture mapping là gì? Texture mapping là phương pháp quan trọng trong đồ họa 3D, cho phép mô phỏng các chi tiết của bề mặt đối tượng như màu sắc, sự gồ ghề, sáng bóng và phản chiếu. Điều này đạt được bằng cách sử dụng một ảnh được gọi[…]

Chuyển lên trên